Sygnatura VIII Ns 37/15 Wezwanie

Koszalin, dnia 13 września 2018r.

Sygn.akt VIII Ns 37/15

WEZWANIE

Na podstawie art. 6.1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. nr 208, poz. 1537) Sąd Rejonowy VIII Wydział Cywilny w Koszalinie wzywa uprawnionych – spadkobierców zmarłej Kazimiery Kwiatkowskiej - do odebrania depozytu w wysokości 5.997,50 zł, złożonego przez Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na podstawie postanowienia tut. Sądu z dnia 27 lutego 2015r., po wykazaniu praw do spadku za pomocą dokumentu (postanowienie sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia).
Termin do odebrania depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia niniejszego wezwania. W przypadku, gdy w zakreślonym terminie depozyt nie zostanie odebrany przez uprawnionego, z mocy prawa następuje likwidacja niepojętego depozytu i z tą chwilą wszelkie korzyści i ciężary związane ze złożonym depozytem przechodzą na Skarb Państwa (art. 4 i 5 przywołanej wyżej ustawy).

Sędzia Sądu Rejonowego

Mariola Frączyk - Chmielewska

 

Rejestr zmian dla: Sygnatura VIII Ns 37/15 Wezwanie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d