Szkolenie mediatorów

Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-organizacyjne Mediatorów i Koordynatora ds. mediacji, które odbędzie się dnia 16.10.2017 r. o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Koszalinie ul. Andersa 34, wejście B.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie zmian w przepisach regulujących mediację,  w Koszalinie, omówienie bieżących problemów w praktyce mediatorów z uwzględnieniem zasad konstruowania ugód, rozliczania wynagrodzenia mediatora i kosztów mediacji oraz organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji .

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy i jego celem będzie wymiana poglądów i doświadczeń między mediatorami, a sędziami kierującymi sprawy do mediacji.

Zapraszamy

Rejestr zmian dla: Szkolenie mediatorów