Wezwanie do odebrania depozytu w sprawie VIII Ns 388/ 18

Koszalin, dnia 7 kwietnia 2022r.

Sygn.akt VIII Ns 388/18


WEZWANIE

Na podstawie art. 6.1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. nr 208, poz. 1537) Sąd Rejonowy VIII Wydział Cywilny w Koszalinie wzywa uprawnionych - spadkobierców zmarłego Janusza Kaczur (PESEL 65032112415) - do odebrania depozytu w wysokości 46.301 zł, złożonego przez Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na podstawie postanowienia tut. sądu z dnia 7 marca 2019r.
Termin do odebrania depozytu - na podstawie art. 118a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 10 lat od dnia złożenia świadczenia do depozytu, tj. do dnia 18 kwietnia 2029r. W przypadku, gdy w zakreślonym terminie depozyt nie zostanie odebrany przez uprawnionego, z mocy prawa następuje likwidacja niepojętego depozytu i z tą chwilą wszelkie korzyści i ciężary związane ze złożonym depozytem przechodzą na Skarb Państwa (art. 4 i 5 przywołanej wyżej ustawy).

Sędzia
Mariola Frączyk - Chmielewska

Rejestr zmian dla: Wezwanie do odebrania depozytu w sprawie VIII Ns 388/ 18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2022-08-03 14:36:15
Publikacja w dniu:
2022-08-03
Zmiany:
Podejrzyj