Skargi i wnioski

Informacja o trybie składania skarg i wniosków


Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) - rozdział 5a (art. 41a - 41e) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524).

Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin

Skargi i wnioski na piśmie, składane osobiście, przyjmuje Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Koszalinie - stanowisko w Biurze Obsługi Interesanta.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Koszalinie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres: sr.koszalin@koszalin.so.gov.pl

Skargi i wnioski wnoszone ustnie do protokołu przyjmują pracownicy Biura Obsługi Interesanta.

Bez rozpoznania pozostawia się skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe oraz skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności orzeczniczej sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Paulina Brynik
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
dodano informację