Konta bankowe

DOCHODY (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)

46 1010 1599 0143 6822 3100 0000 - NBP O/O Szczecin

SUMY NA ZLECENIE, ZALICZKI (np. zaliczki na biegłych, kuratorów)

83 1010 1599 0143 6813 9800 0000 - NBP O/O Szczecin

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

66 1010 1599 0143 6818 9110 0000 - NBP O/O Szczecin

DEPOZYTY

PLN 17 1130 1017 0021 1001 5490 0004
USD 87 1130 1017 0021 1001 5490 0005
EUR 71 1130 1017 0021 1001 5490 0002
CHF 98 1130 1017 0021 1001 5490 0001
GBP 44 1130 1017 0021 1001 5490 0003

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

70 1130 1046 0016 0161 7620 0006 - BGK

 

UWAGA! Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Koszalinie prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie wydziału, sygnatury akt, rodzaju wpłaty.

Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.Informujemy, iż płatności dokonywane w kasie tutejszego sądu odbywają się wyłącznie gotówkowo. 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2019-10-31
Publikacja w dniu:
2019-10-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Małgorzata Blaszke
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Beata Bagniuk
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2008-07-08
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d