Kasa

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UISZCZANIA OPŁAT SĄDOWYCH:

Sąd Rejonowy w Koszalinie informuje, że opłaty sądowe mogą być uiszczane

1) w kasie sądu – w formie wpłaty gotówkowej
Kasa sądu przyjmuje opłaty sądowe oraz prowadzi sprzedaż e-znaków, które są wydawane w formie wydruku na etykietach samoprzylepnych.

2) na rachunek dochodów budżetowych sądu – w formie bezgotówkowej
przelew na rachunek bankowy
46 1010 1599 0143 6822 3100 0000

3) przy wykorzystaniu portalu e-Płatności – w formie bezgotówkowej
Portal e-Płatności znajduje się pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl
Portal służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych i umożliwia:
a. nabycie elektronicznych znaków opłaty sądowej (E-znaków),
b. bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych. Znak opłaty sądowej ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz.

Kasa  mieści się przy ulicy Andersa 34, skrzydło A, parter.

tel. 94 34 28 635

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - czwartek 07:03:14:30 z przerwą w godzinach 10:00 - 11:00

piątek: 7:30 - 14:00 z przerwą w godzinach 10:00 - 11:00

obsługa bankowa w dniach wtorek - piątek: 9:00 - 10:00

 

Numery rachunków bankowych Sądu :

DOCHODY (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)
46 1010 1599 0143 6822 3100 0000 - NBP O/O Szczecin

SUMY NA ZLECENIE, ZALICZKI (np. zaliczki na biegłych, kuratorów)
83 1010 1599 0143 6813 9800 0000 - NBP O/O Szczecin

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
66 1010 1599 0143 6818 9110 0000 - NBP O/O Szczecin

DEPOZYTY
PLN 17 1130 1017 0021 1001 5490 0004
USD 87 1130 1017 0021 1001 5490 0005
EUR 71 1130 1017 0021 1001 5490 0002
CHF 98 1130 1017 0021 1001 5490 0001
GBP 44 1130 1017 0021 1001 5490 0003

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
70 1130 1046 0016 0161 7620 0006 - BGK

UWAGA! Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Koszalinie prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie wydziału, sygnatury akt, rodzaju wpłaty.

Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

Informacja dotycząca braku możliwości zwrotu środków za zakupione i niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej

Informacja dotycząca braku możliwości zwrotu środków za zakupione i niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej

Sąd Rejonowy w Koszalinie informuje, że przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

Jednocześnie informujemy, że reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem zasad wynikających m.in. z Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, które wskazują, że reklamacja jest zasadna wówczas, gdy podstawą reklamacji jest wada produktu lub usługi.

 

Rejestr zmian dla: Kasa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2021-02-18 12:55:23
Publikacja w dniu:
2021-02-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-12-16 18:29:05
Publikacja w dniu:
2020-12-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-11-27 14:34:14
Publikacja w dniu:
2020-11-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-11-26 10:48:58
Publikacja w dniu:
2020-11-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-11-26 10:42:09
Publikacja w dniu:
2020-11-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-11-26 10:41:44
Publikacja w dniu:
2020-11-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-11-25 08:02:30
Publikacja w dniu:
2020-11-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-11-25 07:52:59
Publikacja w dniu:
2020-11-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2020-06-15
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Przemysław Duer
Dokument z dnia:
2020-06-15
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Opis zmiany:
dodano zarządzenie pdf