KOMUNIKAT- w sprawie składania wniosków i pism do IX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego

2020-03-20

KOMUNIKAT
W związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronowirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli
oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu,
a także związanym z tym ograniczeniem w funkcjonowaniu jednostek Sądu
informujemy, że
wnioski i pisma do IX Wydziału KRS należy składać
drogą pocztową
lub
drogą elektroniczną za pośrednictwem następujących  dwóch  stron internetowych:
 https://ems.ms.gov.pl
 tą drogą należy składać wnioski  o wpis do KRS spółek z.o.o., spółek jawnych i spółek komandytowych (tj. spółek zakładanych w trybie S24) oraz wnioski o zmianę wpisu w KRS spółek założonych w trybie S24,  a także wnioski wszelkich podmiotów wpisanych do  rejestru przedsiębiorców KRS o złożenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych sprawozdań finansowych oraz wpisanie wzmianki w KRS o złożeniu tych dokumentów (dotyczy to tylko tych podmiotów, które ze względów technicznych nie mogą złożyć bezpośrednio i bezpłatnie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych)
 https://pdi.ms.gov.pl
tą drogą należy składać wszelkie pozostałe wnioski w postępowaniu rejestrowym, a więc zarówno podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, ale nie założonych w trybie S24, jak i podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie pod nr telefonów
94 34 28 628, 94 31 70 221
oraz
94 34 28 260

Rejestr zmian dla: KOMUNIKAT- w sprawie składania wniosków i pism do IX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d