Ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców w sprawie I Ns 647/ 21

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 5 stycznia 2017 roku w sprawie sygn. akt I Ns 647/21 zostało wydane postanowienie o spisie inwentarza spadku po Wirze Buczyk (PESEL: 44091702089) zmarłej dnia 18 sierpnia 2020 roku w Koszalinie, ostatnio stale zwykle przebywającej w Koszalinie.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Koszalin, dnia 22.07.2021 roku

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców w sprawie I Ns 647/ 21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2021-07-23 09:07:36
Publikacja w dniu:
2021-07-23
Zmiany:
Podejrzyj