Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora VIII C 346/ 20

Sygn. akt VIII C 346/20


ZARZĄDZENIE

Dnia 14 maja 2021r.

Sędzia w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VIII Wydział Cywilny
Mariola Frączyk - Chmielewska

Po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2021r. w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” w Koszalinie
przeciwko Annie Staniaszek
o zapłatę

zarządza:
1. na podstawie art. 144 §1 kpc ustanowić dla pozwanej Anny Staniaszek, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałej w Koszalinie przy ul. Sikorskiego 13A/2, kuratora procesowego w osobie pracownika tut. sądu Moniki Polcyn - do zastępowania pozwanej w niniejszym postępowaniu,
2. ogłosić publicznie w budynku sądu oraz lokalu Urzędu Miasta Koszalina o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,
3. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu i zarządzenia od upływu miesiąca od daty wywieszenia obwieszczeń w budynku sądu i urzędu miasta.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora VIII C 346/ 20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2021-07-29 14:39:16
Publikacja w dniu:
2021-07-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2021-07-29 14:33:00
Publikacja w dniu:
2021-07-29
Zmiany:
Podejrzyj