Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Koszalinie

2016-11-23

Sąd Rejonowy w Koszalinie VIII Wydział Cywilny, na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 30 września 2016r. w sprawie VIII Ns 439/16, wydane zostało w tutejszym Sądzie postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Igorze Burdzieju, zmarłym w dniu 19 kwietnia 2014 roku w Koszalinie, ostatnio zamieszkałym w Koszalinie. Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Sylwii Moniki Szczepaniak. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Koszalinie