Ogłoszenie sygn. akt I Ns 1046/15

2016-07-19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu I Wydział Cywilny wydał w dniu 4 lutego 2016r. w sprawie z wniosku Krystyny Chludzińskiej z udziałem Patryka Pełczyńskiego, Damiana Pełczyńskiego, sygn. akt I Ns 1046/15 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Jerzym Mielniku, zmarłym 20 lipca 1986 r. w Białogardzie, ostatnio stale zamieszkałym w Białogardzie przy ul. Dąbrowszczaków 6. Wykonanie postanowienia zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Józefowi Burzyńskiemu.

Osoba będąca spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 1046/15