Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia SOS dla Rodziny ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2018 r.

Dla kogo:
1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie, jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego).
2. Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób, które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Jaki cel:
Pomoc świadczona ze strony Ośrodka ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.
Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe.

Pomoc jaką świadczymy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:
• Psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych.
• Psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych.
• Konsultacje z psychiatrą.
• Prawna (adwokat, komornik, radca prawny).
• Mediacje.
• Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej.
• Schronienie z zasobów Ośrodka (w Szczecinie i w Policach).
• Materialna w zakresie mi.n. finansowania kosztów tłumaczenia, leczenia, edukacji, przejazdów, zorganizowanego wyjazdu małoletniego, dofinansowanie do czynszu, bony żywnościowe oraz bony na zakup odzieży i środków czystości i higieny osobistej.
Pomoc jaką świadczymy dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:
• pomoc psychologiczna,
• o organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej.

Gdzie szukać pomocy:

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie – Stowarzyszenie SOS dla Rodziny
ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin
tel.: 663 606 609
Godziny otwarcia:
poniedziałek: od 8:00 do 20:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)
wtorek-piątek: od 8:00 do 18:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)
sobota: od 8:00 do 12:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny) oraz od 12:00 do 15:00 dyżur telefoniczny

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie
ul. Narutowicza 6/U1, 70-789 Szczecin
tel. 885 055 516
Ośrodek czynny jest w następujących godzinach:
poniedziałek – 8:00 – 15:00
wtorek – 8:00 – 15:00
środa – 8:00 – 15:00
czwartek – 13:00 – 20:00
piątek – 8:00 – 13:00
sobota – 9:00 – 13:00
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.oppp.nowykoliber.pl

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łobzie
ul. Bema 27, 73-150 Łobez (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
tel.: 663 606 608
Godziny otwarcia:
poniedziałek: od 13:00 do 20:00
wtorek-piątek: od 11:00 do 18:00
sobota: od 8:00 do 12:00
Informacje dodatkowe:
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.sos.home.pl


Centrum Charytatywno-Opiekuńcze pw. św. Jadwigi w Koszalinie
ul. Biskupa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin
tel. 532 460 212

Ośrodek Charytatywny Caritas dla Dzieci i Młodzieży pw. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu
ul. Aniołów Stróżów 1 , 78-100 Kołobrzeg
tel. 532 460 220

Ośrodek Charytatywny St. Liborius w Ostrowcu k. Wałcza
Ostrowiec 1, 78-600 Wałcz
tel. 532 460 223

Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski
ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Jagiełły 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 7 225 440 oraz 95 7 298 532 w następujących dniach:
poniedziałek - wtorek – w godzinach 8:00 - 18:00
środa – w godzinach 8:00 - 20:00
czwartek-piątek – w godzinach 8:00 - 18:00
sobota – w godzinach 8:00 - 15:00

Dom Samotnej Matki ,,Dar  Życia' w Koszalinie
ul. Wojska Polskiego 13, 75-061 Koszalin
tel. 532 460 223

Artykuły

Rejestr zmian dla: Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2022-02-18 10:03:27
Publikacja w dniu:
2022-02-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2022-02-18 09:59:06
Publikacja w dniu:
2022-02-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Paulina Brynik
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d