Postanowienie o ustanowieniu kuratora I C 97/21

Sygn. akt I C 97/21

POSTANOWIENIE
Dnia 16 lipca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny w składzie następującym
Przewodnicząca: sędzia Maja Markizańska

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2021 roku w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Koszalinie
przeciwko Pawłowi Borzymowskiemu
o opróżnienie lokalu mieszalnego

postanawia:

1. podjąć postępowanie,
2. dla pozwanego Pawła Borzymowskiego, którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Koszalinie – Tomasza Horeglad, celem zastępowania nieobecnego,
3. ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie niniejszego postanowienia na okres miesiąca na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie, stronie internetowej Sądu oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie.


(sędzia Maja Markizańska)

Rejestr zmian dla: Postanowienie o ustanowieniu kuratora I C 97/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2021-07-21 16:00:57
Publikacja w dniu:
2021-07-21
Zmiany:
Podejrzyj