Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA":

 

801-12-00-02 ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

W związku z realizacją zadań określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (zadanie 3.1.2) przekazuję w załączeniu zaktualizowany Informator zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):
INFORMATOR PRZEMOC 2020

--

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Inspektor
Radosław Płoszaj
e-mail: radoslaw.ploszaj@powiat.koszalin.pl
tel. (94) 714 02 24

pcprkoszalin.pl
pcpr.powiat.koszalin.pl
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13, reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

2.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Centrum – Katarzyna Oryszewska, e-mail: iod.pcpr@powiat.koszalin.pl

3.     Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych w powiecie koszalińskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Więcej informacji: https://pcprkoszalin.pl/ochrona-danych-osobowych/

Artykuły

Rejestr zmian dla: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2020-07-03 10:00:28
Publikacja w dniu:
2020-07-03
Zmiany:
Podejrzyj