Punkty Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów Wydziału I Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Gospodarczego, VII Wydziału Gospodarczego, VIII Wydziału Cywilnego oraz XI Wydziału Wykonywania Orzeczeń.

Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Andersa 34, skrzydło A budynku, parter.

tel. 94 31 70 221, 94 34 28 628

e-mail: Kliknij aby zobaczyć

Godziny przyjmowania interesantów:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:30, wtorek - piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych

sekretariat wydziału: Budynek Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ulicy Andersa 34, pokój nr 71,

tel: 94 31 70 281

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek: 07:30 - 14:30

Obsługa interesantów IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego

sekretariat wydziału: Budynek Sądu Rejonowego w Koszalinie przy ulicy Andersa 34, pokój nr 84

tel: 94 34 28 260

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek:  07:30 - 14:30

 

Komunikat dotyczący obsługi interesantów w IX Wydziale KRS i VI Wydziale Ksiąg Wieczystych
W związku z trwającym stanem epidemii oraz rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach Sądu uprzejmie informujemy, że do odwołania, obsługa interesantów Wydziału VI Ksiąg Wieczystych oraz IX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzona jest przez sekretariaty w/w wydziałów wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Osoby umówione już na konkretny termin, z uwagi na kwestie porządkowe i sanitarne,  proszone są o korzystanie wyłącznie z głównego wejścia do budynku Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Andersa 34.

Jednocześnie informujemy, iż skorzystanie z Biur Podawczych w/w wydziałów nie wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty, z tym zastrzeżeniem, iż wejście i wyjście do w/w biur odbywać się będzie wyłącznie przez Biuro Obsługi Interesantów zlokalizowane przy ulicy Andersa 34 wejście oznaczone literą A.


Zasady funkcjonowania Biur Obsługi Interesantów/Punktów Informacyjnych

Biura Obsługi Interesantów oraz Punkty Informacyjne zostały utworzone w celu zapewnienia wstępnej obsługi stron w Sądzie oraz ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw i sekretariatów. Punkty Informacyjne Andersa 34 połączone są z biurami podawczymi Sądu Rejonowego w Koszalinie, co umożliwia także wstępną kontrolę składanych pism procesowych, np. czy są podpisane, czy dołączono do nich odpowiednią liczbę odpisów, czy zawierają wymagane dla danej sprawy załączniki.

 

Do zadań Biur Obsługi Interesantów/Punktów Informacyjnych należy:

1)   udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;
2)   wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
3)   wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
4)   kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
5)   udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
6)   udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
7)   udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
8)   informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
9)   udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.
 
Zadania biura są realizowane z uwzględnieniem standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług, opracowanymi i udostępnionymi przez Ministra Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Punkty Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2021-03-05 09:50:54
Publikacja w dniu:
2021-03-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-04 10:57:25
Publikacja w dniu:
2021-03-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2021-02-18 12:25:36
Publikacja w dniu:
2021-02-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2020-12-30 14:41:22
Publikacja w dniu:
2020-12-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2020-12-30 14:40:54
Publikacja w dniu:
2020-12-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2020-12-30 14:40:19
Publikacja w dniu:
2020-12-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2020-12-16 18:15:38
Publikacja w dniu:
2020-12-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Przemysław Duer
Opublikował:
Przemysław Duer
Dokument z dnia:
2020-09-15 07:25:18
Publikacja w dniu:
2020-09-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Tomasz Fibingier
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2020-08-05 12:01:19
Publikacja w dniu:
2020-08-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2020-06-15
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Wioletta Zielińska
Opublikował:
Przemysław Duer
Dokument z dnia:
2020-06-15
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Opis zmiany:
dodano zarządzenie pdf