Sygnatura akt I Ns 95/ 18- postanowienie o spisie inwentarza majątku spadkowego

2018-03-20

I Ns 95/18
OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 15 lutego 2018 roku w sprawie sygn. akt I Ns 95/18 zostało wydane postanowienie o spisie inwentarza majątku spadkowego po Stefanii Pierko (PESEL: 24053103961)  zmarłej  w dniu 12 lutego 2017 roku    w Koszalinie , której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Koszalin, ul. Sadowa 38. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może  uczestniczyć  w  spisie  inwentarza,  w szczególności zgłaszać  przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie  inw entarza.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt I Ns 95/ 18- postanowienie o spisie inwentarza majątku spadkowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Monika Kochanowska
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2018-03-20
Publikacja w dniu:
2018-03-20
Opis zmiany:
b/d