Sygnatura akt XK 459/17 Publikacja wyroku

2017-10-26

Sąd Rejonowy w Koszalinie X Wydział Karny
w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Katarzyna Orłowska – Mikołajczak
Protokolant: Wioletta Zielińska – Zujewska
przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2017 roku sprawy:
Romana Oleszczuka
syna Zygmunta i Janiny z domu Kubałek
urodzonego 7 stycznia 1953 roku w m. Świerże

oskarżonego o to, że:
w dniu 23 listopada 2016 roku w Darłowie przy ul. Chopina, znęcał się nad zwierzętami domowymi w postaci dwóch tuczników, królika, pięciu psów, i kilkunastu kur, w ten sposób, że utrzymywał zwierzęta w niewłaściwych warunkach bytowania, bez wody oraz w stanie rażącego zaniedbania,
tj. o czyn z art. 35 ust. 1a w zw. z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt

I. uznaje oskarżonego Romana Oleszczuka za winnego czynu z art. 35 ust. 1a w zw. z art. 35 ust 1 ustawy o ochronie zwierząt opisanego w akcie oskarżenia i za to podstawie art. 35 ust. 1a w zw. z art. 35 ust 1 ustawy o ochronie zwierząt wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i § 2 kk w związku z art. 70 § 1 kk warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat,
II. na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt orzeka wobec oskarżonego przepadek na rzecz Skarbu Państwa opisanych w akcie oskarżenia hodowanych przez oskarżonego w gospodarstwie przy ul. F. Chopina w Darłowie
III. na podstawie art. 43b kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Koszalinie,
IV. na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt orzeka wobec oskarżonego na rzecz Ligi Ochrony Przyrody nawiązkę w kwocie 500 (pięćset) złotych.
V. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postepowania i wymierza mu opłatę w kwocie 120 (sto dwadzieścia ) zł.

 


SSR Dominik Ciężki

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt XK 459/17 Publikacja wyroku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Aleksandra Radzikowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-10-26
Publikacja w dniu:
2017-10-26
Opis zmiany:
b/d