Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie Sygnatura akt X K 297/17

Sąd Rejonowy w Koszalinie X Wydział Karny
po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2017 roku
sprawy Małgorzaty Palian z domu Tkaczyk
córki Stanisława i Marty z domu Jarecka
ur. 17 marca 1970 roku w Sosnowcu
oskarżonego o to, że:

w dniu 21 marca 2016 roku w Koszalinie i Sosnowcu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu uzyskania kredytu posłużyła się jako autentycznymi uprzednio podrobionymi dokumentami w postaci historii wpływu środków na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. należący do Grzegorza Palian oraz zaświadczeniem o zatrudnieniu Grzegorza Palian w firmie Telelogistic sp. z o.o. w Krakowie, na którym to zaświadczeniu i wniosku o kredyt gotówkowy z dnia 21 marca 2016 roku podrobiła podpis Grzegorza Palian, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania kredytu, czym wprowadziła w błąd przedstawiciela banku co do możliwości i zamiaru spłaty zaciągniętego zobowiązania, przez co usiłowała wprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci kredytu gotówkowego w wysokości 149.956,61 zł, mBank S.A. w Warszawie, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikacje wniosku o kredyt,

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk.

I. uznaje oskarżoną Małgorzatę Palian za winną popełnienia zarzucanego jej czynu z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk i za czyn ten na podstawie art.14 §1 kk w zw. z art.286 §1kk przy zast. art.11 §3 kk skazuje ją na karę roku pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 kk warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat próby,
II. na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk wymierza oskarżonej karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10,00 (dziesięciu) złotych,
III. na podstawie art. 44 § 1 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr I/218/17/P pod pozycjami od 1 do 3 na karcie 230 akt i zarządza pozostawienie ich w aktach sprawy,
IV. na podstawie art. 43b kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jednokrotne ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Koszalinie,
V. zwalnia oskarżoną od obowiązku zwrotu na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania w tym od opłaty.

SSR Dominik Ciężki

Rejestr zmian dla: Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie Sygnatura akt X K 297/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Aleksandra Radzikowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d