Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie w sprawie II K 365/17

2017-09-20

Dnia 6 września 2017 roku
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE WYDZIAŁ II KARNY W SKŁADZIE:
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2017 roku
sprawy Patryka Jabłońskiego, syna Roberta i Marzeny z domu Pawłowska, urodzonego 02 kwietnia 1995 roku w Szczecinku

oskarżonego o to, że:
w dniu 17 marca 2017 roku w Koszalinie na ul. Zwycięstwa prowadził na drodze publicznej samochód osobowy marki VW Polo nr rej. ZSL 04569, nie stosując się do wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 9 lutego 2017 roku sygn.. akt II K 913/16 o zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat,
tj. o czyn z art. 244 kk,

1. uznaje oskarżonego Patryka Jabłońskiego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w akcie oskarżenia, tj. czynu z art. 244 kk w zw. z art. 4 § 1 kk i za to, na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 4 § 1 kk skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie, na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat próby,
2. na podstawie art. 71 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego Patryka Jabłońskiego karę grzywny w wysokości 150 ( stu pięćdziesiąt) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda,
3. na podstawie art. 43b k.k. w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez publikację wyroku na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Koszalinie,
4. obciąża oskarżonego kosztami postępowania i wymierza mu opłatę sądową w wysokości 60 (sześćdziesiąt) złotych.

Rejestr zmian dla: Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie w sprawie II K 365/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Aleksandra Radzikowska
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d