Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie Sygnatura akt II K 198/17

2017-07-11

Sąd Rejonowy w Koszalinie XI Wydział Wykonywania Orzeczeń zgodnie z wyrokiem tut. Sądu z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie o sygn. akt II K 198/17 dot. Piotra Jurkiewicza na podstawie art. 43b kk w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka podanie do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Koszalinie wyroku następującej treści:

 

Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział II Karny

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2017 roku sprawy:

Piotra Jurkiewicza, syna  Jana i Doroty z domu Surowa, ur. 21 stycznia 1989 roku w Koszalinie,

                                                         oskarżonego o to, że:

w dniu 23 stycznia 2017 roku o godz. 15:30 w Koszalinie na ul. Harcerskiej prowadził na drodze publicznej samochód osobowy marki BMW o nr rej. RAAY523, nie stosując się do decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Koszalin nr Km-7.5430.11.47.2015.SL z dnia         10 listopada 2015 roku  o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,

tj. o czyn z art. 180a kk,

 

 

  1. uznaje oskarżonego Piotra Jurkiewicza za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu  z tym ustaleniem, że prowadził na drodze publicznej samochód osobowy marki Audi tj. czynu z art. 180a kk w zw. z art. 4 § 1 kk i za to na podstawie art. 180a kk w zw. z art. 4 § 1 kk skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w związku z art. 70 § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk warunkowo zawiesza na okres roku próby,

 

  1. na podstawie art. 71 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk w zw. z art. 4 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w ilości 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 15 (piętnaście) złotych,

 

  1. na podstawie art. 43b kk w zw. z art. 4 § 1 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez  publikację wyroku na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Koszalinie,

 

  1. zwalnia oskarżonego z kosztów postępowania i nie wymierza mu opłaty. 

 

 

Rejestr zmian dla: Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie Sygnatura akt II K 198/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Aleksandra Radzikowska
Opublikował:
Tomasz Fibingier
Dokument z dnia:
2017-07-11
Publikacja w dniu:
2017-07-11
Opis zmiany:
b/d