ZARZĄDZENIE NR OA-021-35/ 2018

ZARZĄDZENIE NR OA- 021- 35/ 2018
PREZESA i DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W KOSZALINIE
z dnia 6 grudnia 2018 roku

w sprawie ustanowienia dyżurów poniedziałkowych w dniu 24 i 31 grudnia 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) oraz § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r.- Regulamin urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2316 ze zm.)

Zarządzamy co następuje:

§ 1 W dniu 24 i 31 grudnia 2018 roku ustalamy dyżur poniedziałkowy w Sądzie Rejonowym w Koszalinie do godziny 15.00
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej.

 

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE NR OA-021-35/ 2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Paulina Brynik
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d