Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie dotyczące odwołania posiedzeń sądowych w terminie do 30 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie dotyczące odwołania posiedzeń sądowych w terminie do 30 kwietnia 2020 roku

Na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, art. 22 § 1 pkt 1b i art. 54 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronowirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu, po zapoznaniu się z rekomendacją Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2020 roku (znak DNA-II.510.20.2020), zarządzam, co następuje:

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie dotyczące odwołania posiedzeń sądowych w terminie do 30 kwietnia 2020 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wioletta Zielińska
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
b/d