Zarządzenie w sprawie I C 570/ 22 o ustanowieniu kuratora

Sygnatura akt I C 570/22

ZARZĄDZENIE

Dnia 27 lipca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Koszalinie, I Wydział Cywilny, w następującym składzie:
Przewodniczący: sędzia Maja Markizańska
Protokolant: asystent sędziego Sandra Pałucka-Majsnerowska
po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2022 r. w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Starosty Sławieńskiego
przeciwko Cezaremu Cieślakowi
o zapłatę
zarządza:

1. dla pozwanego Cezarego Cieślaka, którego aktualne miejsce pobytu nie jest znane ustanowić kuratora w osobie Agnieszki Zadory – pracownika Sądu Rejonowego w Koszalinie;
2. ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia na okres miesiąca na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie, na stronie internetowej Sądu oraz w budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg.


/sędzia Maja Markizańska/

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie I C 570/ 22 o ustanowieniu kuratora

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2022-08-03 14:21:46
Publikacja w dniu:
2022-08-03
Zmiany:
Podejrzyj