Zarządzenie w sprawie I C 621/ 22 o ustanowieniu kuratora

Sygnatura akt I C 621/22
ZARZĄDZENIE

Dnia 22 lipca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: sędzia Maja Markizańska

po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2022 roku w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Future Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie
przeciwko Renacie Annie Mielczarek
o zapłatę

zarządza:

1. dla pozwanej Renaty Anny Mielczarek, której aktualne miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Koszalinie Ewy Lewickiej, celem zastępowania nieobecnej,
2. ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia na okres miesiąca na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie, stronie internetowej Sądu, w budynku Urzędu Miasta Koszalin.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie I C 621/ 22 o ustanowieniu kuratora

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2022-07-28 13:52:40
Publikacja w dniu:
2022-07-28
Zmiany:
Podejrzyj