Zarządzenie w sprawie I C 671/ 22 o ustanowieniu kuratora

Sygn. akt: I C 671/22
Z A R Z Ą D Z E N I E
Dnia 25 lipca 2022 roku
Sąd Rejonowy w Koszalinie w I Wydziale Cywilnym w składzie następującym:
Przewodnicząca sędzia Marta Knotz

po rozpoznaniu w Koszalinie na posiedzeniu niejawnym
w postępowaniu uproszczonym
sprawy z powództwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski spółki akcyjnej w Warszawie
przeciwko Wiktorii Annie Majkowicz
o zapłatę

postanawia:
1. dla pozwanej Wiktorii Anny Majkowicz, której aktualne miejsce pobytu nie jest znane ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Koszalinie – Katarzyny Pender – celem zastępowania nieobecnej;
2. ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia na okres miesiąca na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie, na stronie internetowej Sądu oraz w budynku Urzędu Miasta Koszalin.

(sędzia Marta Knotz)

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie I C 671/ 22 o ustanowieniu kuratora

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2022-08-05 14:37:18
Publikacja w dniu:
2022-08-05
Zmiany:
Podejrzyj