Zarządzenie w sprawie VIII Nc 353/ 20 o ustanowieniu kuratora

Sygn. akt VIII Ns 353/20


ZARZĄDZENIE

Dnia 11 lipca 2022r.

Sędzia w Sądzie Rejonowym w Koszalinie VIII Wydział Cywilny
Mariola Frączyk - Chmielewska

Po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2022r w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo_- Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni
z udziałem Pawła Kiersza
o stwierdzenie nabycia sadku po Janinie Kiersz

zarządza:
1. na podstawie art. 144 §1 kpc ustanowić dla uczestnika postępowania Pawła Kiersza, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego w Koszalinie, przy ul. Władysława IV 32/17 kuratora procesowego w osobie pracownika tut. sądu Katarzyny Ciesielskiej - do zastępowania uczestnika postępowania w niniejszej sprawie,
2. ogłosić publicznie w budynku sądu oraz lokalu Urzędu Miasta w Koszalinie o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,
3. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu wniosku i zarządzenia od upływu miesiąca od daty wywieszenia obwieszczeń w budynku sądu i urzędu miasta.

Sędzia

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie VIII Nc 353/ 20 o ustanowieniu kuratora

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2022-08-03 14:33:20
Publikacja w dniu:
2022-08-03
Zmiany:
Podejrzyj