Zarządzenie w sprawie VIII Nc 707/ 20 o ustanowieniu kuratora


POSTANOWIENIE

Dnia 8 kwietnia 2022r.

Sąd Rejonowy w Koszalinie VIII Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący Sędzia Mariola Frączyk - Chmielewska

Po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2022r. w Koszalinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Gminy Miasto Koszalin – Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie
przeciwko Marcinowi Tafejko - Powałowskiemu
o zapłatę

postanawia:
1. podjąć zawieszone postępowanie;
2. na podstawie art. 144 §1 kpc ustanowić dla pozwanego Marcina Tafejko - Powałowskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego w Koszalinie przy ul. Wenedów 15B/3 kuratora procesowego w osobie pracownika tut. sądu Magdaleny Malinowskiej - do zastępowania pozwanego w niniejszym postępowaniu,
3. ogłosić publicznie w budynku sądu oraz lokalu Urzędu Miasta Koszalina o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,
4. uzależnić skuteczność doręczenia kuratorowi odpisu pozwu i postanowienia od upływu miesiąca od daty wywieszenia obwieszczeń w budynku sądu i urzędu miasta.

Sędzia

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie VIII Nc 707/ 20 o ustanowieniu kuratora

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wytworzył:
Kamila Giedrowicz
Opublikował:
Kamila Giedrowicz
Dokument z dnia:
2022-08-03 14:25:37
Publikacja w dniu:
2022-08-03
Zmiany:
Podejrzyj